Tag Archives: fyysinen toimintakyky

Sosiaalinen aktiivisuus edellyttää liikuntakykyä

Sosiaalinen aktiivisuus edellyttää liikuntakykyä

Sosiaalinen aktiivisuus edellyttää liikuntakykyä HoviKlubi päivätoimintamme rakentuu asiakkaidemme kuntoutuksen lähtökohdista. Meille kaikille suomalaisille on tärkeää, että voimme hyödyntää voimavarojamme ja kykyjämme niin hyvin ja niin pitkään kuin mahdollista. Itsenäisyys ja omatoimisesti pärjääminen ovat meille tärkeitä arvoja. Itse kuntouttava työotteemme jakautuu kolmeen tärkeään ja toisiaan tukevaan alueeseen: muistikuntoutukseen, sosiaaliseen kuntoutukseen sekä fyysiseen kuntoutukseen. Yhdistämällä kaikkia näitä […]