Kototiimin Henkilöstö

Kototiimin henkilöstön pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan peruskoulutus.  Työntekijä on rekisteröity Valviran Suosikki-tietokantaan. Meillä henkilöstön erityisosaaminen pyritään nostamaan esille päivittäisessä hoitotyössä.

Kototiimin henkilöstö voi myös opiskella ammattiin oppisopimuksella. Meillä on myös eri alojen opiskelijoita työssä oppimisjaksolla ja suorittamassa näyttöjä.

Koulutus

Kototiimissä on moniammatillinen henkilöstörakenne.  Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla ja työnohjauksella. Henkilöstön koulutukset perustuvat asiakkaiden palveluiden tarpeisiin, toimintaympäristön muutoksiin ja lakimuutoksiin. Hyvällä koulutuksella ja riittävällä perehdytyksellä varmistetaan se, että asukkaamme saavat hyvää, laadukasta palvelua.

Kannustamme muutoshalukkuuteen ja henkilökohtaiseen uudistumiseen. Koulutuksia toteutetaan sekä sisäisenä että ulkoisena koulutuksena.

Tyhy-toiminta

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan mm. varhaisen tuen mallilla, työnohjauksella, kehityskeskusteluilla sekä koulutuksilla. Henkilökunta pystyy vaikuttamaan työvuorosuunnittelun kautta vapaa-ajan ja työn yhteensovittamiseen.

Työturvallisuudesta huolehditaan koulutuksilla, riskien arvioinnilla sekä toimintaohjeilla. Henkilöstön työhyvinvointia selvitetään säännöllisesti työhyvinvointikyselyllä.

TYÖYHTEISÖ JA KULTTUURI

Olemme arjen konstailemattomia moniosaajia. Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus kehittyä ja kehittää ja tuoda oma potentiaalinsa täysipainoisesti mukaan toimintaan. Kototiimisssä emme selitä vaan teemme, arjen tulokset puhuvat puolestaan. Ratkaisuja etsitään ja korjataan porukalla. Olemme Kototiimin perheessä palveluammatissa, jossa tärkein tehtävämme on yhteen hiileen puhaltaen pitää ihanien asiakkaidemme puhtia yllä.

Meillä on pilke silmäkulmassa ja yhdessä tekemisen meininkiä. Kototiimissä asiat otetaan vakavasti, mutta emme kuitenkaan ole turhan vakavia. Toisiamme arvostavassa työyhteisössämme on hyvä huumori, rento tekemisen meininki ja tilanteisiin heittäydytään täysillä.

Kykenemme ketterästi joustavaan ja monipuoliseen yhteistyöhön kumppaniemme kanssa. Etsimme porukalla uusia mahdollisuuksia rakentavalla asenteellamme ja taputamme yhdessä hyville ideoille.

Henkilöstön erityisosaaminen pyritään
nostamaan esille päivittäisessä hoitotyössä.