Kulttuuri ja perinteet

Keisarinkodon HoviTeema pitää sisällään Kulttuurin ja Perinteet. Etsitään yhdessä elämyksiä ja kokemuksia voimavaralähtöisesti, kuntouttavalla työotteella, perinteitä kunnioittaen.

Tarkoituksenamme on löytää mielekästä tekemistä ja ylläpitää toimintakykyä. Heittäydy hetkeen, ilon ja valon retkeen.

Kototiimin HoviTeema on kulttuuri ja perinne